Dr. Özlem ILLINGWORTH

Bilim ve Yurtdışı Uygulamalar Danışmanı

2005 yılında ODTÜ Okul Öncesi Öğretmenliğinden mezun olmuştur. 2008 yılında McGill Üniversitesinde (Montreal, Kanada) eğitim psikolojisi alanında yüksek lisansını ve 2013 yılında Carleton Üniversitesinde (Ottava, Kanada) Bilişsel Bilim bölümünde doktora derecesini tamamlamıştır. UNESCO'nun istatistik enstitüsünde (Montreal, Kanada) araştırmacı olarak görev yapmış, farklı ülkelerde okur-yazarlık düzeylerinin izlenmesi konusunda çalışmalar yapmıştır. Erken çocukluk dönemi gelişim ve öğrenimi konusunda uzman olan Özlem; yüksek lisans ve doktora çalışmaları kapsamında, farklı kültürlerde ve ülkelerde bulunan okul öncesi eğitim dönemindeki çocukların sayılar ve okuma-yazma becerilerini kazanmasında dil, kültür ve ev ortamı deneyimlerinin etkilerini araştırmıştır.

Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların sağlıklı gelişim ve öğrenim süreçlerine katkı yapma konusunda büyük bir motivasyonla çalışmalarını yürütmek üzere halen Kanada-Alberta’da Policywise for Children and Families’de araştırmacı bilim insanı olarak görev yapmaktadır. Çocuk ve gençlere yönelik sorunlar, ilkeler ve uygulamalara dair verilerin toplanması, analiz edilmesi ve çeşitli sonuçların ortaya konulmasından sorumlu birimde çalışmalarını yürütmektedir. birth2day okul öncesi danışmanlık firmasının kuruluşunda uzaktan aktif görevlerde bulunmuştur. Firmanın hizmet alanlarında yurtdışı uygulamaların araştırılması ve paydaşlarımızın kullanımına sunulmasında danışmanlık görevi üstlenmiştir.