Dr. Tuba EREN

Genel Koordinatör

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden 2004 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini ODTÜ Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde performans başarı ödülü ile tamamladı. ODTÜ İlköğretim bölümünün doktora programından 2021 yılında mezun olmuştur. Lisans yıllarından itibaren yurtiçi ve yurtdışı çeşitli özel anaokullarında öğretmenlik, eğitim koordinatörlüğü ve eğitim danışmanlığı yaptı. Özel anaokulları, okul öncesi öğretmenleri ve anne-babalara yönelik pek çok çalışma yürüttü. 2-6 yaş dönemindeki çocukların değerlendirilmesi için portfolyo uygulamaları, dokümantasyon, sunum panelleri, proje yaklaşımıyla müfredat geliştirme, sınıf yönetimi, oyun temelli program uygulamaları, öğretmen eğitimleri ve anne-babalara yönelik sunumlar temel çalışma alanlarını oluşturdu. Yaklaşık 4 sene yurtdışında yaşayıp kendi alanında çalışmalar yaptıktan sonra ülkeye döndüğünde özel bir anaokulu zinciri markasının Eğitim Genel Koordinatörü olarak çalıştı. Türkiye’nin 22 ilinde 45 Anaokulunun eğitim ve denetim koordinasyonunu yönetti. Proje yaklaşımı, sanat ve oyun temelli öğrenme ve süreklilik içeren değerlendirme yaklaşımlarının bir arada kullanıldığı eğitim programının oluşmasını sağladı.
Eş zamanlı olarak “Literature Based Curriculum” kullanarak 2-6 yaş grubu çocukların İngilizceyi özgün bir programla öğrenmesi için gerekli altyapıyı oluşturdu. Kurumların iç denetiminin sağlanması ve okul geliştirme çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere oldukça kapsamlı bir standartlar yönergesi ve akreditasyon sistemi geliştirdi.
Mesleki birikimlerini ve çalışmalarını daha etkin şekilde yürütmek amacıyla, temellerini 2011 yılında attığı danışmanlık firmasını 2017 yılında birth2day okul öncesi danışmanlık adıyla tekrar faaliyete geçirdi.
0-6 yaş aralığında hizmet veren özel okul öncesi eğitim kurumları, okul öncesi öğretmenleri, anne-babalar, ve erken çocukluk döneminde faaliyet gösteren tüm paydaşlarla çeşitli çalışmalar yürüterek, Türkiye’de okul öncesi eğitimin kalite standartlarının artırılmasına öncülük etmeyi hedeflemektedir. Temel çalışma alanları; okul öncesi eğitimde gözlem ve gözlem teknikleri, ölçme değerlendirme süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi, portfolyo uygulamaları, gelişim ve öğrenme dokümantasyonu ve sunumları, okul öncesi eğitimde yeni yaklaşımlar ve uygulamaların eğitim programına entegrasyonu, okul öncesi öğretmenlerinin eğitimi, anne-baba eğitimi, okul öncesi eğitim kurumlarında ihtiyaç analizi ve özgün okul öncesi eğitim müfredatı geliştirmektir. 2018-2019 Eğitim yılı itibariyle Türkiye’nin çeşitli illerindeki özel anaokullarının eğitim programları birth2day okul öncesi danışmanlık tarafından hazırlanmaktadır. Bunun yanında çeşitli kanallarda TV programları, öğretmen eğitimleri, sempozyumlar ve kurumlarla ortaklaşa gerçekleşen çalışmalar da sürmektedir.